Afscheid leerkrachten

Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van drie collega’s. Na de zomervakantie zullen zij niet meer werkzaam zijn op onze school. Graag zetten we hen nog één keer in het zonnetje! We willen jullie heel hartelijk bedanken voor alles wat jullie voor onze school en voor de leerlingen hebben betekend! Het ga jullie goed!

Meester Alwin

Ruim vier jaar geleden startte Alwin als invalleerkracht bij De Drieslag. In het schooljaar 2018-2019 kwam hij op de Amaliaschool werken. De afgelopen vier jaar gaf hij les in de bovenbouw. Alwin is een meester met veel talenten! We hebben genoten van zijn pianospel, zijn acteertalent en de filmpjes die hij maakte. En vier jaar lang hebben kinderen genoten van zijn lessen. Na de zomervakantie gaat Alwin volledig aan het werk in zijn eigen videoproductiebedrijf. Wellicht zien we Alwin zo nu en dan terug als invalleerkracht op onze school.

Juf Lian

Ook Lian was eerst invaller op onze school. Vier jaar geleden startte ze gelijk met Alwin. Lian werkte voornamelijk in het bovenbouwteam. Al heeft ze ook in de middenbouw gewerkt en was ze eigenlijk in alle groepen inzetbaar. We konden haar altijd vragen om een dagje extra te werken. Ze heeft veel invalproblemen opgelost. Lian was in ons team de coördinator voor de Bieb op school. Met veel plezier en enthousiasme heeft ze het belang van (voor)lezen onder onze aandacht gebracht. Voordat Lian bij ons kwam werken, werkte ze in het Voortgezet Onderwijs. Ze gaat nu weer terug. Na de zomervakantie gaat ze aan de slag als docent Nederlands op het JFC.

Juf Esther

Esther startte in 2015 op de Prinses Amaliaschool. De laatste vijf schooljaren maakte ze ook deel uit van het MT. Esther was juf in de onderbouw en middenbouw, maar ze draaide haar hand er niet voor om ook in de bovenbouw in te vallen. Zij heeft in de corona periode ook heel wat invalwerk gedaan. Als onderbouwcoördinator heeft Esther veel werk verricht en had ze veel contact met de ouders in de onderbouw. Na de zomervakantie gaat Esther een nieuwe uitdaging aan als docent op De Meerwaarde.