2021

november

01 Nov

Voorlopig adviesgesprekken groep 8

De ouders van groep 8 ontvangen een uitnodiging via de leerkrachten van hun kind.

03 Nov

Dankdag

12 Nov

Nieuwsflits 4

25 Nov

10-minutengesprekken

U ontvangt via de leerkracht van uw kind een uitnodiging om een afspraak te maken.

30 Nov

10-minutengesprekken

U ontvangt via de leerkracht van uw kind een uitnodiging om een afspraak te maken.