Coronamaatregelen – 2021-2022

Hieronder kunt u de maatregelen lezen die nodig zijn om onze school verantwoord open te houden. Het is een uitwerking van de maatregelen van de overheid en het protocol van de PO-raad. We houden ons aan de basisregels

Thuisblijfregels

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. 

 • Met een negatieve testuitslag van de GGD kunnen kinderen weer naar school. 
 • Zonder testuitslag mogen kinderen naar school als ze 24 uur klachtenvrij zijn. 
 • Bij aanhoudende milde klachten mag een kind na zeven dagen weer naar school.
 • Lees ook onze thuisblijfregels. 
 • U kunt ook gebruik maken van de beslisboom.

Brengen en halen

 • Houd onderling altijd 1,5 meter afstand.
 • Kom met één ouder per gezin om uw kind te halen of te brengen.
 • Verlaat na het brengen van uw kind zo snel mogelijk de parkeerplaats.
 • Er mogen helaas nog geen ouders op het schoolplein en in de school.
 • Leerlingen uit groep 6 t/m 8 komen (zoveel mogelijk) alleen naar school.

Looproutes en pauzes

Kinderen spelen in clusters op verschillende delen van het schoolplein en lopen via verschillende ingangen naar binnen. 

Testen van kinderen

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd door de overheid:

 • als een kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn).
  U mag dan ook een zelftest gebruiken;
 • als de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is.
  Dan is er een test bij de GGD nodig.
 • Om de quarantaine tijd van tien dagen te verkorten naar vijf dagen.
  Dan is er een test bij de GGD nodig.

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. U heeft de uitslag sneller binnen als uw kind een DigiD heeft.

Wie beslist of uw kind getest wordt? 

Bij kinderen tot 12 jaar beslissen de ouders over de medische zorg. Het kind heeft recht op begrijpelijke informatie over wat er gebeurt en waarom. Als school geven we het advies van de overheid door. 

Niet testen? 

 • een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is; 
 • hiervoor geldt een maximum van 7 dagen na de eerste ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten. Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar school. 

Zelftesten in groep 6 t/m 8

De overheid geeft het advies om zelftesten in te zetten voor leerlingen uit groep 6 t/m 8. Deze testen zullen op school geleverd worden. Wij zullen de zelftesten niet standaard aan iedere leerling uit groep 6 t/m 8 mee gaan geven. Ouders krijgen de mogelijkheid om aan te geven of u hier wel of geen gebruik van wilt gaan maken. Wilt u hier nog gebruik van maken? Dat kan via dit formulier

Positieve test?

 • Meld dit bij de leerkracht van uw kind.
 • Bij een besmetting volgen we de instructies van de GGD.
 • In overleg met de GGD kijken we of een klas in quarantaine moet.
 • We volgen de instructies van de GGD over het tijdstip dat kinderen weer naar school mogen komen.
 • Voor een groep die in quarantaine zit, wordt onderwijs op afstand georganiseerd. 

Mondkapjes

 • Volwassenen zijn verplicht om in de school een mondkapje te dragen als zij zich voortbewegen buiten het leslokaal. 
 • Voor leerlingen van groep 6 t/m 8 geldt vanuit de overheid een dringend advies om mondkapjes te dragen. Dit advies geven wij aan u door. Vanwege de leeftijd van de kinderen maakt u als ouder de afweging om uw kind wel of geen mondkapje te laten dragen. Wilt u dit met uw kind bespreken?
 • Wij vragen leerlingen die een mondkapje dragen om dit in het trappenhuis bij aankomst, vertrek en rondom de pauze te doen.

Alle kinderen krijgen onderwijs

 • Het kan zijn dat een kind in quarantaine moet of vanwege een positieve (zelf)test thuis moet blijven. We starten dan het onderwijs op afstand op. De leerkracht geeft dan in de klas les en aan de leerlingen thuis. We noemen dit hybride onderwijs. In dit document kunt u lezen wat u van ons kunt verwachten.
 • De school kan gesloten worden als er teveel leerkrachten ziek zijn of in quarantaine moeten.
 • Activiteiten waarbij meerdere groepen met elkaar spelen of werken stellen we voorlopig uit. 

Hygiëne maatregelen zijn belangrijk

 • We bespreken regelmatig de hygïenemaatregelen met de kinderen.
 • We vragen ouders hun kind met gewassen handen naar school te sturen.
 • Graag een theedoek meegeven voor de lunch!
 • Verpakte traktaties zijn toegestaan bij een verjaardag.

Ventilatie

 • Ons ventilatiesysteem is op orde en via de CO2-meters volgen we de kwaliteit van de lucht.
 • Minimaal twee keer per dag worden alle ramen en deuren in een lokaal opengezet.