Thuisblijfregels

De thuisblijfregels voor kinderen met verkoudheidsverschijnselen zijn te lezen in dit document. Bij deze thuisblijfregels hoort een beslisboom. Het is belangrijk dat u de hele beslisboom doorloopt.

Afspraken voor ouders

 • Houd onderling altijd 1,5 meter afstand.
 • Kom met één ouder per gezin om uw kind te halen of te brengen.
 • Verlaat na het brengen van uw kind zo snel mogelijk de parkeerplaats.
 • Er mogen helaas nog geen ouders op het schoolplein en in de school.
 • Leerlingen uit groep 6 t/m 8 komen (zoveel mogelijk) alleen naar school.

Alle kinderen naar school

 • We geven onderwijs aan alle kinderen, leerlingen zijn verplicht om naar school te komen.
 • Heeft u twijfels? Neem contact met ons op, dan overleggen we samen.
 • De school kan gesloten worden als er teveel leerkrachten ziek zijn of in quarantaine moeten.

Positieve test?

 • Bij een besmetting volgen we de instructies van de GGD.
 • In overleg met de GGD kijken we of een hele klas in quarantaine moet of alleen een bepaald deel.
 • We volgen de instructies van de GGD over het tijdstip dat kinderen weer naar school mogen komen.
 • Voor een groep die in quarantaine zit, wordt onderwijs op afstand georganiseerd.

Hygiëne maatregelen zijn belangrijk

 • We bespreken regelmatig de hygïenemaatregelen met de kinderen.
 • We vragen ouders hun kind met gewassen handen naar school te sturen.
 • Graag een theedoek meegeven voor de lunch!
 • Verpakte traktaties zijn toegestaan bij een verjaardag.

Ventilatie

 • Ons ventilatiesysteem is op orde en via de CO2-meters volgen we de kwaliteit van de lucht.
 • Minimaal twee keer per dag worden alle ramen en deuren in een lokaal opengezet.