Dankdag 3 november

Dankdag

Op woensdag 3 november is het dankdag. Helaas kunnen we nog niet samen naar de kerk. We vieren daarom dankdag in de eigen groep. Het thema is: Dankend doorgaan. Het bijbelgedeelte uit Genesis 15 staat daarbij centraal. Het gaat over Noach die na lange tijd weer uit de Ark komt. Als eerste gaat hij God danken.

Thuis

Ook thuis kunt u aandacht geven aan dankdag. Daar kunt u  dit gezinsdagboekje voor gebruiken. Hierin staan verhalen, opdrachten en puzzels om samen aan de slag te gaan met het thema: Dankend doorgaan.

Collecte

Op dankdag willen we dit schooljaar extra danken voor het huis waar we mogen wonen en voor ouders die voor ons zorgen. We willen geld inzamelen voor Stichting DAANtje.

  • Stichting DAANtje ondersteunt pleeggezinnen en gezinshuizen in de gemeente Barneveld.
  • Stichting DAANtje is een initiatief van Peter en Tamara Brons, zorgondernemers bij Gezinshuis Bethesda in Kootwijkerbroek.
  • U kunt geld meegeven of zelf overmaken op IBAN nummer NL94 RABO 0306877554 ten name van Stichting DAANtje.