Dankdag en de Voedselbank

Informatie over dankdag

Op woensdag 4 november is het dankdag. Graag besteden we daar op het Kindcentrum en op school aandacht aan. Helaas kunnen de groepen 3 t/m 8 niet naar de kerk gaan dit keer. We vieren daarom dankdag in de eigen groep. 

We zullen stilstaan bij het thema ‘Dank God in alles’, naar aanleiding van het verhaal van Paulus die onderweg is naar Rome. (Handelingen 27:14-44).

Actie voor de Voedselbank

Alle kinderen mogen een bijdrage meenemen voor de dankdagcollecte. Dit keer heeft de dankdagcollecte een heel bijzonder doel.We willen namelijk levensmiddelen ophalen voor de Voedselbank.

We willen u vragen of ieder kind één artikel mag meenemen voor de Voedselbank. Meer mag natuurlijk ook. 

Wie neemt wat mee?

Om  te zorgen voor een zo gevarieerd mogelijke samenstelling van artikelen is het voorstel om per groep een verschillend artikel in te zamelen. Mocht u iets uit een andere groep willen geven, dan is dat ook niet erg.

  • Kinderdagopvang /Peuterspeelzaal: mandarijnen

  • Groep 1: broodbeleg zoals pindakaas, jam, chocopasta (let op houdbaarheidsdatum)

  • Groep 2: blikgroenten

  • Groep 3: pasta en sauzen

  • Groep 4: rijst en sauzen

  • Groep 5: papieren zakdoeken

  • Groep 6: shampoo/tandpasta/deodorant

  • Groep 7: appels, sinaasappels

  • Groep 8: wasmiddel of schoonmaakmiddel

Wanneer?

De producten mogen vanaf woensdag 28 oktober meegegeven worden. Op vrijdag 6 november komt de Voedselbank om de ingezamelde levensmiddelen op te halen. 

In de groepen zullen we ook praten over de Voedselbank en het belang van het werk dat zij doen. 

We hopen met elkaar op een mooie actie!