Dankdag

Samen geloven!

Vandaag was het dankdag. De groepen 3, 4 en 4/5 gingen met de bus naar de Oude Kerk. De groepen 5 t/m 8 gingen op de fiets. De dienst begon om 10.45 uur en was rond 11.45 uur weer afgelopen.  We hebben samen gezongen, gebeden, gedankt en geluisterd naar de dominee.

Het thema van de dienst was ‘een goed bericht’! De dominee liet een enveloppe zien die je in je brievenbus kunt vinden. Het lijkt alsof je een prijs hebt gewonnen en een winnaar bent! Uiteindelijk blijkt het nep te zijn en heb je helemaal niets gewonnen. In de kerk horen we het goede bericht van God, het evangelie! Dat is prachtig nieuws dat echt waar is! Het is genade van de Here God dat we bij Hem mogen horen. De dominee legde ons uit dat genade iets is dat je niet hebt verdiend.

De apostel Paulus schreef ook brieven. In één van zijn brieven schrijft hij dat wanneer je in de Here God gelooft, je geen winnaar bent, maar een overwinnaar door Hem die ons liefheeft!

We zongen prachtige liederen. Dat klonk geweldig met zoveel kinderen, leerkrachten en ouders samen!

Samen geloven!