De leerlingenraad

Leren over de democratie

Eén van de onderdelen van burgerschap op onze school is de leerlingenraad. Kinderen uit groep 6 t/m 8 leren op deze manier hoe ze inspraak hebben en betrokken kunnen zijn bij onze school. We stimuleren kinderen op deze manier om hun ideeën kenbaar te maken en hun standpunt te verwoorden. Zo werken we samen aan de veiligheid, de sfeer en het onderwijs op onze school. Meer lezen over burgerschap op onze school kan hier.

Hoe kom je in de leerlingenraad?

In september krijgen de leerlingen eerst les over de werking van onze democratie. Aansluitend aan deze les introduceert de leerkracht de leerlingenraad en kunnen kinderen zich kandidaat stellen. Kinderen die zich kandidaat hebben gesteld, houden een pitch in hun groep waarom zij geschikt zijn voor de leerlingenraad. In iedere groep zijn vervolgens verkiezingen gehouden. De leerlingenraad komt vijf keer per schooljaar bij elkaar. De groepen 6 t/m 8 sturen ieder een afvaardiging van twee leerlingen.

Klassenvergadering

Voorafgaand aan de leerlingenraadbijeenkomsten is er in de groep een klassenvergadering. Hier worden de punten besproken die meegaan naar de leerlingenraad. Eén van de leerlingen maakt een verslag van de leerlingenraad. Dit verslag wordt verstuurd naar alle leerkrachten. Ook schrijven we er iets over in de nieuwsflits.

Leerlingenraad 2021-2022

In het schooljaar 2021-2022 zitten de volgende leerlingen in de leerlingenraad:

  • Niek en Dide: groep 6
  • Tijn en Tijs: groep 6/7
  • Anne-Lynn en Emma: groep 7
  • Jip en Quinte: groep 8A
  • Simon en Lucas: groep 8B