Wat doet de MR?

De MR kijkt mee naar het voorgestelde personeelsbeleid, het formatieplan, de invulling van de identiteit, de lesmethodes, ARBO-regels, schoolveiligheid (bijvoorbeeld het anti-pestprotocol) en naar de schooltijden. Kortom een breed terrein aan onderwerpen.

De MR formuleert adviezen waar de schoolleiding op reageert. Ook zijn er besluiten waarvoor de schoolleiding directe instemming van de MR moet vragen.

Lees hier het jaarverslag 2020 van de MR.

Oudergeleding MR:

  • Örjan Sikken
  • Bart Fris
  • Corien Buitink

Maak nader kennis met de oudergeleding van de MR. 

Personeelsgeleding MR:

  • Gerda Kruitbosch (voorzitter)
  • Arja Vlasblom
  • Evelien van Middendorp

Van links naar rechts:
Bart Fris, Arja Vlasblom, Evelien van Middendorp, Gerda Kruitbosch en Corien Buitink. Örjan Sikken ontbreekt op deze foto.

Neem contact op met de MR

Via dit formulier kunt u een vraag stellen aan de MR-leden van onze school.