Groep 1A

Welkom op de pagina van groep 1A

Groep 1A startte in het schooljaar 2020-2021 met elf leerlingen. In het najaar komen hier nog leerlingen bij die vier jaar worden. In groep 1 maken de kinderen spelenderwijs kennis met de basisschool.

Bij de start van de dag gaan de kinderen op hun eigen plek aan tafel aan de slag met het materiaal dat klaarstaat. Ouders kunnen elke dag met hun kind de klas in komen om de werkjes te bekijken of even gezellig mee te doen. De deuren gaan om 8.20 uur open. Om 8.30 uur starten we met de lessen.

Wat gebeurt er zoal in groep 1A?

 • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
 • De kinderen leren tellen en de cijfers 1 -10 herkennen, maar ook begrippen als: meer, minder en evenveel
 • De dagen van de week, de maanden en seizoenen komen dagelijks aan bod
 • Er is veel aandacht voor woordenschat, rijmen, een verhaal terug vertellen
 • Iedere maand staat er een letter centraal
 • Dagelijks worden er algemene liedjes gezongen en liedjes rondom de Bijbelverhalen
 • De kinderen oefenen hun motoriek door te kleuren, vouwen, knippen en te scheuren
 • De kinderen spelen iedere dag twee keer buiten of gaan naar het speellokaal in ons gebouw
 • We praten met de kinderen over hoe we met elkaar om moeten gaan
 • We gebruiken een kiesbord waarmee de kinderen hun activiteiten leren plannen
 • De kinderen krijgen Engels en leren de dagen van de week, de kleuren, dierennamen en woorden die bij het seizoen horen
 • Elke laatste donderdagmiddag voor een vakantie is het speelgoedmiddag. Dan mag er speelgoed van thuis mee worden genomen.

Methode

We maken in groep 1 en 2 gebruik van de methode Kleuterplein. Handpop Raai de Kraai speelt hierin een centrale rol. We werken aan de hand van thema’s die een aantal weken centraal staan. De leerkrachten observeren de ontwikkeling van de kinderen aan de hand van leerlijnen. Aan de hand van de observaties laten zij de lesstof goed aansluiten. In groep 1 nemen we geen toetsen af.

De leerkrachten

Juf José en juf Esther zijn als leerkrachten verbonden aan groep 1A. Daarnaast is er ondersteuning door onze onderwijsassistent juf Esther vd Kamp.

José Verploegen

Leerkracht groep 1A

Aanwezig: ma t/m do

j.verploegen@deamaliaschool.nl

Esther van Veldhuizen

Leerkracht groep 1A

Aanwezig: vr

e.vveldhuizen@deamaliaschool.nl