Groep 1B

Welkom op de pagina van groep 1B

Groep 1B startte in 2021-2022 met 17 leerlingen. Later dit schooljaar komen hier nog leerlingen bij die vier jaar worden. In groep 1 maken de kinderen spelenderwijs kennis met de basisschool.

Bij de start van de dag staat de juf op het plein om te kinderen te verwelkomen. Om 8.23 uur gaan de kinderen samen met de juf naar binnen, zodat de lesdag om 8.25 uur kan beginnen. Eén keer in de week mogen de ouders hun kind in de groep brengen.

Wat gebeurt er zoal in groep 1B?

 • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
 • De kinderen leren tellen en de cijfers 1 -10 herkennen, maar ook begrippen als: meer, minder en evenveel
 • De dagen van de week, de maanden en seizoenen komen dagelijks aan bod
 • Er is veel aandacht voor woordenschat, rijmen, een verhaal terug vertellen
 • Iedere maand staat er een letter centraal
 • Dagelijks worden er algemene liedjes gezongen en liedjes rondom de Bijbelverhalen
 • De kinderen oefenen hun motoriek door te kleuren, vouwen, knippen en te scheuren
 • De kinderen spelen iedere dag twee keer buiten of gaan naar het speellokaal in ons gebouw
 • We praten met de kinderen over hoe we met elkaar om moeten gaan
 • We gebruiken een kiesbord waarmee de kinderen hun activiteiten leren plannen
 • De kinderen krijgen Engels en leren de dagen van de week, de kleuren, dierennamen en woorden die bij het seizoen horen
 • Elke laatste donderdagmiddag voor een vakantie is het speelgoedmiddag. Dan mag er speelgoed van thuis mee worden genomen.

Methode

We maken in groep 1 en 2 gebruik van de methode Kleuterplein. Handpop Raai de Kraai speelt hierin een centrale rol. We werken aan de hand van thema’s die een aantal weken centraal staan. De leerkrachten observeren de ontwikkeling van de kinderen aan de hand van leerlijnen. Aan de hand van de observaties laten zij de lesstof goed aansluiten. In groep 1 nemen we geen toetsen af.

De leerkrachten

Juf Arja en juf Esther zijn als leerkrachten verbonden aan groep 1B.

Arja Vlasblom

Leerkracht groep 1B

Aanwezig: ma - di - wo - do

a.vlasblom@deamaliaschool.nl

Esther van Veldhuizen

Leerkracht groep 1B

Aanwezig: vr

e.vveldhuizen@deamaliaschool.nl

Wilma ter Haar

Intern begeleider groep 1B

Aanwezig: di-do

w.thaar@deamaliaschool.nl