Groep 2/3

Welkom op de pagina van groep 2/3

Groep 2/3 telt dit schooljaar 25 leerlingen. Veertien leerlingen zitten in groep 2 en elf leerlingen in groep 3.  De leerlingen krijgen gezamenlijke lessen, maar er zijn ook lessen die specifiek voor groep 2 of voor groep 3 zijn.

Bij de start van de dag staat de juf op het plein om te kinderen te verwelkomen. Om 8.23 uur gaan de kinderen samen met de juf naar binnen, zodat de lesdag om 8.25 uur kan beginnen.

Wat doen we samen in groep 2/3?

 • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
 • Dagelijks worden er algemene liedjes gezongen en liedjes rondom de Bijbelverhalen
 • We praten met de kinderen over hoe we met elkaar om moeten gaan
 • De kinderen krijgen Engels en leren de dagen van de week, de kleuren, dierennamen en woorden die bij het seizoen horen.
 • Op dinsdagmiddag hebben we gym in de grote gymzaal.
 • Elke laatste donderdagmiddag voor een vakantie is het speelgoedmiddag. Dan mag er speelgoed van thuis mee worden genomen.
 • Op de middagen is er aandacht voor muziek, wereldoriëntatie en begrijpend luisteren.

Wat doet groep 2? 

 • De kinderen uit groep 2 leren de cijfers van 1 – 20 tellen
 • De getalsymbolen 1-12 kennen de kinderen en ze kunnen er ook betekenis aan geven.
 • De dagen van de week, de maanden en seizoenen komen dagelijks aan bod
 • Er is veel aandacht voor woordenschat, rijmen, een verhaal terug vertellen
 • Om de week staat er een nieuwe letter centraal
 • De kinderen oefenen hun motoriek door te kleuren, vouwen, knippen en te scheuren
 • De kinderen spelen iedere dag twee keer buiten of gaan naar het speellokaal in ons gebouw
 • We gebruiken een kiesbord waarmee de kinderen hun activiteiten leren plannen

Wat doet groep 3?

 • We leren de kinderen de psalmen en andere Bijbelse liederen
 • Het rekenen met sommen tot de twintig staat centraal
 • Later in het schooljaar verkennen de kinderen de getallen tot honderd
 • We beginnen met klokkijken van de hele uren
 • Er is heel veel aandacht voor het leren lezen op verschillende niveaus
 • We leren het schrijven van woorden met spelling
 • We leren de schrijfletters schrijven. (aan elkaar schrijven)
 • Op maandag- en donderdagmiddag spelen en werken we mee in de hoeken met groep 2. Er is dan ook tijd voor tekenen en handvaardigheid.

De leerkrachten

Juf Aline en juf Gerda zijn als leerkrachten verbonden aan groep 2/3. Daarnaast is er ondersteuning van onze onderwijsassistenten. Juf Esther is er op maandag, woensdag en donderdag en juf Erica op dinsdag en vrijdag.

Aline van de Bunt

Leerkracht groep 2/3

Aanwezig: ma - di

a.vdbunt@deamaliaschool.nl

Gerda Stronkhorst

Leerkracht groep 2/3

Aanwezig: wo - do - vrij

g.stronkhorst@deamaliaschool.nl

Janneke van Rijn

Intern begeleider groep 2/3

Aanwezig: ma-di-do

j.vrijn@deamaliaschool.nl