Groep 2

Welkom op de pagina van groep 2

Groep 2 telt dit schooljaar 19 leerlingen. Op veel verschillende manieren bereiden zij zich voor op groep 3.

Bij de start van de dag staat de juf op het plein om te kinderen te verwelkomen. Om 8.23 uur gaan de kinderen samen met de juf naar binnen, zodat de lesdag om 8.25 uur kan beginnen. Eén keer in de week mogen de ouders hun kind in de groep brengen.

Wat gebeurt er zoal in groep 2?

 • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
 • De kinderen uit groep 2 leren tellen en de cijfers 1 – 20 herkennen, maar ook begrippen als: meer, minder en evenveel
 • De dagen van de week, de maanden en seizoenen komen dagelijks aan bod
 • Er is veel aandacht voor woordenschat, rijmen, een verhaal terug vertellen
 • Om de week staat er een nieuwe letter centraal
 • Dagelijks worden er algemene liedjes gezongen en liedjes rondom de Bijbelverhalen
 • De kinderen oefenen hun motoriek door te kleuren, vouwen, knippen en te scheuren
 • De kinderen spelen iedere dag twee keer buiten of gaan naar het speellokaal in ons gebouw
 • We praten met de kinderen over hoe we met elkaar om moeten gaan
 • We gebruiken een kiesbord waarmee de kinderen hun activiteiten leren plannen
 • De kinderen krijgen Engels en leren de dagen van de week, de kleuren, dierennamen en woorden die bij het seizoen horen
 • Elke laatste donderdagmiddag voor een vakantie is het speelgoedmiddag. Dan mag er speelgoed van thuis mee worden genomen.

Methode

We maken in groep 2 gebruik van de methode Kleuterplein. Handpop Raai de Kraai speelt hierin een centrale rol. We werken aan de hand van thema’s die een aantal weken centraal staan. De leerkrachten observeren de ontwikkeling van de kinderen aan de hand van leerlijnen. Aan de hand van de observaties laten zij de lesstof goed aansluiten. In groep 2 nemen we in januari toetsen af om de taal- en rekenontwikkeling te kunnen volgen. Zo nodig herhalen we dit in juni.

De leerkrachten

Juf Anne-Marie en juf Angela zijn als leerkrachten verbonden aan groep 2.

 

Anne-Marie Hoekstra

Leerkracht groep 2

Aanwezig: ma - di-wo

a.hoekstra@deamaliaschool.nl

Angela Dijk

Leerkracht groep 2

Aanwezig: do - vrij

a.dijk@deamaliaschool.nl

Wilma ter Haar

Intern begeleider groep 2

Aanwezig: di-do

w.thaar@deamaliaschool.nl