Groep 2/3

Welkom op de pagina van groep 2/3

Groep 2/3 telt dit schooljaar 26 leerlingen. Zestien leerlingen zitten er in groep 2 en tien leerlingen zitten er in groep 3.  Elke groep werkt aan de eigen doelen, maar er zijn ook momenten dat de kinderen samenwerken en samen spelen. Er is dagelijks een onderwijsassistent aan de groep verbonden. Zij ondersteunen de leerkrachten tijdens het uitleggen van nieuwe lesstof of gaan met groep 2 naar buiten.

Bij de start van de dag staat de juf op het plein om te kinderen te verwelkomen. Om 8.23 uur gaan de kinderen samen met de juf naar binnen, zodat de lesdag om 8.25 uur kan beginnen. Eén keer in de week mogen de ouders hun kind in de groep brengen. Voor groep 2/3 is dat de eerste helft van het jaar op woensdag en de tweede helft van het jaar op vrijdag.

Wat doen we samen?

 • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
 • We leren de kinderen Bijbelse liederen
 • Op woensdag maken de kinderen een Bijbelse verwerking
 • We rekenen met Semsom, een methode speciaal voor groep 2/3 en 3.
 • Op vrijdagmorgen hebben de kinderen gym in de grote gymzaal
 • We praten met de kinderen over hoe we met elkaar om moeten gaan

Wat gebeurt er zoal in groep 2?

 • De kinderen uit groep 2 leren tellen en de cijfers 1 – 20 herkennen, maar ook begrippen als: meer, minder en evenveel.
 • De dagen van de week, de maanden en seizoenen komen dagelijks aan bod.
 • Er is veel aandacht voor woordenschat, rijmen, een verhaal terug vertellen.
 • Eéns per drie weken staat er een nieuwe letter centraal, dit sluit aan bij groep 3.
 • De kinderen oefenen hun motoriek door te kleuren, vouwen, knippen en te scheuren.
 • De kinderen spelen iedere dag twee keer buiten of gaan naar het speellokaal in ons gebouw.
 • We gebruiken een kiesbord waarmee de kinderen hun activiteiten leren plannen.
 • De kinderen krijgen Engels en leren de dagen van de week, de kleuren, dierennamen en woorden die bij het seizoen horen.
 • Elke laatste donderdagmiddag voor een vakantie is het speelgoedmiddag. Dan mag er speelgoed van thuis mee worden genomen.

Wat gebeurt er zoal in groep 3?

 • Er is heel veel aandacht voor het leren lezen op verschillende niveaus.
 • De kinderen leren schrijven en spellen.
 • In het middagprogramma is er tijd voor wereldoriëntatie.
  De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur zijn hierin terug te vinden.
 • Ook is er ‘s middags tijd voor handvaardigheid, tekenen en muziek.

Hulp van thuis voor groep 3

We hopen dat ouders thuis met hun kind willen oefenen met lezen, het liefst elke dag even. Door veel en vaak te oefenen krijgen de kinderen het lezen goed onder de knie. Een belangrijke vaardigheid waar ze de rest van hun leven plezier van zullen hebben.

De leerkrachten

Juf Anne-Marie en juf Angela zijn als leerkrachten verbonden aan groep 2/3. Zij worden ondersteund door juf Esther en juf Erica. Zij zijn als onderwijsassistenten aan deze groep verbonden.

Anne-Marie Hoekstra

Leerkracht groep 2/3

Aanwezig: ma - di-wo

a.hoekstra@ikcamalia.nl

Angela Dijk

Leerkracht groep 2/3

Aanwezig: do - vrij

a.dijk@ikcamalia.nl

Wilma ter Haar

Intern begeleider groep 2/3

Aanwezig: di-do

w.thaar@ikcamalia.nl