Groep 3

Welkom op de pagina van groep 3

Groep 3 telt dit schooljaar 27 leerlingen. In groep 3 staat vooral het leren lezen centraal.

Vanaf groep 3 mogen de kinderen bij de start van de dag zelf naar het lokaal op de eerste verdieping komen. De deuren gaan om 8.15 uur open. De leerkrachten heten de kinderen welkom. Om 8.25 uur starten we met de lessen.

Wat gebeurt er zoal in groep 3?

 • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
 • We leren de kinderen de psalmen en andere Bijbelse liederen
 • Op woensdag maken de kinderen een Bijbelse verwerking
 • Het rekenen met sommen tot de twintig staat centraal
 • Later in het schooljaar verkennen de kinderen de getallen tot honderd
 • Er is heel veel aandacht voor het leren lezen op verschillende niveaus
 • Op donderdagmiddag is er tijd voor wereldoriëntatie.
  De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur zijn hierin terug te vinden
 • Op de andere middagen is er tijd voor handvaardigheid, tekenen en muziek
 • Op vrijdagmorgen hebben de kinderen gym in de grote gymzaal

Hulp van thuis

We hopen dat ouders thuis met hun kind willen oefenen met lezen, het liefst elke dag even. Door veel en vaak te oefenen krijgen de kinderen het lezen goed onder de knie. Een belangrijke vaardigheid waar ze de rest van hun leven plezier van zullen hebben.

De leerkrachten

Juf Marieke en juf Jannine zijn als leerkrachten verbonden aan groep 3. Daarnaast is er ondersteuning van onze onderwijsassistenten. Juf Marieke is er op maandag, dinsdag en woensdag en juf Chantal op dinsdag en vrijdag.

Marieke Sijbrandij

Leerkracht groep 3

Aanwezig: ma t/m vr

m.sijbrandij@deamaliaschool.nl

Jannine Kamman

Leerkracht groep 3

Aanwezig: do

j.kamman@deamaliaschool.nl

Wilma ter Haar

Intern begeleider groep 3

Aanwezig: di-do

w.thaar@deamaliaschool.nl