Groep 4/5

Welkom op de pagina van groep 4/5

Groep 4/5 telt dit schooljaar 23 leerlingen. In groep 4 zitten dertien leerlingen en in groep 5 zitten er tien.

 • In groep 4 werken we vooral aan de basisvaardigheden van lezen, rekenen en taal. Zo komen in groep 4 alle tafels aan de orde.
 • In groep 5 staan rekenen, spelling, taal en lezen dagelijks op het programma. De vakken worden uitgebreid met aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.

Bij de start van de dag mogen de kinderen via de hoofdingang zelf naar het lokaal op de eerste verdieping komen. De deuren gaan om 8.15 uur open. De leerkrachten heten de kinderen welkom. Om 8.25 uur starten we met de lessen.

Er zijn vakken die beide groepen samen doen, maar iedere groep werkt aan de doelen van het eigen leerjaar.

 • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal en maken op vrijdag een Bijbelse verwerking
 • We leren de kinderen de psalmen en andere Bijbelse liederen
 • Op vrijdagmorgen hebben de kinderen gym
 • Wekelijks is er een handvaardigheid- of tekenles, vaak gekoppeld aan een thema. Dit doen we samen. 
 • Elke week staat één kind in het zonnetje en bedenkt de groep complimenten voor deze leerling. We noemen dat: In the spotlights! 

Wat gebeurt er zoal in groep 4?

 • Het rekenen met sommen tot de honderd staat centraal en de tafels van 1 t/m 10
 • Er is heel veel aandacht voor het leren lezen op verschillende niveaus
 • De kinderen gaan de hoofdletters leren schrijven

Wat gebeurt er zoal in groep 5

 • Bij rekenen volgen de kinderen de leerroute die bij hen past
 • We maken gebruik van chromebooks bij rekenen
 • Er is veel aandacht voor spelling en de uitbreiding van de woordenschat
 • Wekelijks staat er aardrijkskunde, geschiedenis of natuur op het rooster

Leerkrachten

Juf Marieke en juf Corline zijn als leerkrachten verbonden aan groep 4/5. Juf Marieke is er op maandag en dinsdag. Juf Corline is er van dinsdag t/m vrijdag. Op dinsdag zijn beide leerkrachten aanwezig.

 

Marieke van Slooten

Leerkracht groep 4/5

Aanwezig: ma - di

m.vslooten@ikcamalia.nl

Corline van Dompseler

Leerkracht groep 4/5

Aanwezig: di-wo-do-vr

c..vdompseler@ikcamalia.nl

Janneke van Rijn

Intern Begeleider groep 4/5

Aanwezig: ma-di-do

j.vrijn@ikcamalia.nl