Groep 5/6

Welkom op de pagina van groep 5/6

Groep 5/6 telt dit schooljaar 26 leerlingen. Achttien leerlingen zitten in groep 5 en de overige acht leerlingen zitten in groep 6. Waar de kinderen in groep 5 vooral aan de basisvaardigheden van lezen, rekenen en taal werken gaat groep 6 al een stapje verder. In groep 6 krijgen de kinderen de vakken geschiedenis, natuur en aardrijkskunde.

Bij de start van de dag mogen de kinderen zelf naar het lokaal op de eerste verdieping komen. De deuren gaan om 8.20 uur open. De leerkrachten heten de kinderen welkom. Om 8.30 uur starten we met de lessen.

Wat gebeurt er zoal in groep 5/6?

 • Update van onderstaande info volgt.
 • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
 • We leren de kinderen de psalmen en andere Bijbelse liederen
 • Op vrijdag maken de kinderen een Bijbelse verwerking
 • In groep 4 staat het rekenen met sommen tot de honderd staat centraal en de tafels van 1 t/m 10
 • In groep 5 komen daar delen, vermenigvuldigen en staartdelingen bij.
 • Vanaf groep 5 werken de leerlingen met rekenen op een chromebook
 • Er is heel veel aandacht voor het leren lezen op verschillende niveaus
 • In groep 5 komen de vakken geschiedenis, natuur en aardrijkskunde erbij
 • Wekelijks is er een handvaardigheid- of tekenles
 • Op dinsdagmorgen hebben de kinderen gym

Leerkrachten

Juf Corline en juf Marjan zijn als leerkrachten verbonden aan groep 5/6.

Marjan Vols

Leerkracht groep 5/6

Aanwezig: ma

m.vols@deamaliaschool.nl

Corline van Dompseler

Leerkracht groep 5/6

Aanwezig: di t/m vrij

c.vdompseler@deamaliaschool.nl