Groep 5/6

Welkom op de pagina van groep 5/6

Groep 5/6 telt dit schooljaar 26 leerlingen. Achttien leerlingen zitten in groep 5 en de overige acht leerlingen zitten in groep 6. In groep 5/6 staan rekenen, spelling, taal en lezen dagelijks op het programma. De vakken worden onder andere uitgebreid met geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en Engels.

Bij de start van de dag mogen de kinderen zelf naar het lokaal op de eerste verdieping komen. De deuren gaan om 8.15 uur open. De leerkrachten heten de kinderen welkom. Om 8.25 uur starten we met de lessen.

Wat gebeurt er zoal in groep 5/6?

 • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
 • We leren de kinderen de psalmen en andere Bijbelse liederen
 • Op vrijdag maken de kinderen een Bijbelse verwerking
 • Rekenen, taal, spelling, technisch lezen en schrijven doen we als twee aparte groepen
 • Begrijpend lezen, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, Engels, verkeer en creatieve vakken doen we gezamenlijk
 • De kinderen rekenen op een chromebook via “Snappet”
 • Dagelijks is er aandacht voor taal en spelling
 • De thema’s van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur worden afgesloten met een “uitdaging”
 • Wekelijks hebben de kinderen tekenen/handvaardigheid en drama/muziek.
 • Iedere vrijdagmiddag staat er iemand “In the Spotlights”, de kinderen geven elkaar complimenten en benoemen kwaliteiten
 • Op dinsdagmiddag hebben de kinderen gym

Leerkrachten

Juf Corline en juf Marjan zijn als leerkrachten verbonden aan groep 5/6.

Marjan Vols

Leerkracht groep 5/6

Aanwezig: ma

m.vols@deamaliaschool.nl

Corline van Dompseler

Leerkracht groep 5/6

Aanwezig: di t/m vrij

c.vdompseler@deamaliaschool.nl

Janneke van Rijn

Intern begeleider groep 5/6

Aanwezig: ma-di-do

j.vrijn@deamaliaschool.nl