Groep 7/8

Welkom op de pagina van groep 7/8

Groep 7/8 telt dit schooljaar 26 leerlingen. Naast de bekende vakken als taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie zijn er specifieke zaken voor groep 7. In deze groep doen de kinderen bijvoorbeeld verkeersexamen. Er is in beide groepen veel aandacht voor lezen.

Bij de start van de dag mogen de kinderen via de achteringang zelf naar het lokaal op de tweede verdieping komen. De deuren gaan om 8.15 uur open. De leerkrachten heten de kinderen welkom. Om 8.25 uur starten we met de lessen.

Wat gebeurt er zoal in groep 7/8?

  • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal.  Op vrijdag maken de kinderen een Bijbelse verwerking
  • We leren de kinderen de psalmen en andere Bijbelse liederen
  • De kinderen rekenen op een chromebook via “Snappet”
  • We geven lessen mediawijsheid om de kinderen op een goede manier om te leren gaan met alle digitale middelen.
  • Dagelijks is er aandacht voor taal en spelling
  • Iedere week is er huiswerk; voor één vak een maakopdracht en regelmatig een leeropdracht in groep 7 en iedere dag een vak voor groep 8.
  • Ook leren de kinderen om met een agenda te werken
  • Op dinsdag hebben de kinderen gym.
  • De leerlingen van groep 8 zullen structureel samenwerken met de enkele groep 8.

Voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs

In groep 7 en 8 starten we met het proces om ons voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs. Wilt u alvast meer lezen over het VO? Dat kan via de VO-gids!

Voortgezet Onderwijs

Leerkrachten

Meester Teun is als leerkracht verbonden aan groep 7/8.

Teun de Vries

Leerkracht groep 7/8

Aanwezig: ma t/m vrij

t.dvries@ikcamalia.nl

Janneke van Rijn

Intern begeleider groep 7/8

Aanwezig: ma - di - do

j.vrijn@ikcamalia.nl