Groep 7

Welkom op de pagina van groep 7

Groep 7 telt dit schooljaar 23 leerlingen. Naast de bekende vakken als taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie zijn er specifieke zaken voor groep 7. In deze groep doen de kinderen bijvoorbeeld verkeersexamen.

Bij de start van de dag mogen de kinderen via de hoofdingang zelf naar het lokaal op de eerste verdieping komen. De deuren gaan om 8.15 uur open. De leerkrachten heten de kinderen welkom. Om 8.25 uur starten we met de lessen.

Wat gebeurt er zoal in groep 7?

  • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
  • We leren de kinderen de psalmen en andere Bijbelse liederen
  • Op vrijdag maken de kinderen een Bijbelse verwerking
  • De kinderen rekenen op een chromebook via “Snappet”
  • Ieder kind heeft een eigen set met ‘oortjes’
  • Dagelijks is er aandacht voor taal en spelling
  • Iedere week is er huiswerk; voor één vak een maakopdracht en regelmatig een leeropdracht
  • Ook leren de kinderen om met een agenda te werken
  • Op dinsdag hebben de kinderen gym.

Voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs

In groep 7 starten we met het proces om ons voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs. Wilt u alvast meer lezen over het VO? Dat kan via de VO-gids!

Voortgezet Onderwijs

Leerkrachten

Juf Marjan en juf Suzanne zijn als leerkrachten verbonden aan groep 7.

Marjan Vols

Leerkracht groep 7

Aanwezig: ma - di

m.vols@ikcamalia.nl

Suzanne van Zee

Leerkracht groep 7

Aanwezig: wo - do - vrij

s.vzee@ikcamalia.nl

Janneke van Rijn

Intern begeleider groep 7

Aanwezig: ma-di-do

j.vrijn@ikcamalia.nl