Groep 7A

Welkom op de pagina van groep 7A

Groep 7A telt dit schooljaar 23 leerlingen. Naast de bekende vakken als taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie zijn er specifieke zaken voor groep 7. In deze groep doen de kinderen bijvoorbeeld verkeersexamen.

Bij de start van de dag mogen de kinderen via de achteringang zelf naar het lokaal op de tweede verdieping komen. De deuren gaan om 8.15 uur open. De leerkrachten heten de kinderen welkom. Om 8.25 uur starten we met de lessen.

Wat gebeurt er zoal in groep 7A?

  • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
  • We leren de kinderen de psalmen en andere Bijbelse liederen
  • Op vrijdag maken de kinderen een Bijbelse verwerking
  • De kinderen rekenen op een chromebook via “Snappet”
  • Ieder kind heeft een eigen set met ‘oortjes’
  • Dagelijks is er aandacht voor taal en spelling
  • Iedere week is er huiswerk; voor één vak een maakopdracht en regelmatig een leeropdracht
  • Ook leren de kinderen om met een agenda te werken
  • Op woensdagochtend hebben de kinderen gym.

Voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs

In groep 7 starten we met het proces om ons voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs. Wilt u alvast meer lezen over het VO? Dat kan via de VO-gids!

Voortgezet Onderwijs

Leerkrachten

Meester Alwin en meester Jesse zijn als leerkrachten verbonden aan groep 7A.

Alwin Hendriks

Leerkracht groep 7A

Aanwezig: ma - di

a.hendriks@deamaliaschool.nl

Jesse Haasnoot

Leerkracht groep 7A

Aanwezig: wo-do-vrij

j.haasnoot@deamaliaschool.nl

Janneke van Rijn

Intern begeleider groep 7A

Aanwezig: ma-di-do

j.vrijn@deamaliaschool.nl