Groep 8A

Welkom op de pagina van groep 8A

Groep 8 telt dit schooljaar 28 leerlingen. Naast de bekende vakken als taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie staat in groep 8 de voorbereiding op het voortgezet onderwijs centraal.

Bij de start van de dag mogen de kinderen via de achteringang zelf naar het lokaal op de tweede verdieping komen. De deuren gaan om 8.15 uur open. De leerkrachten heten de kinderen welkom. Om 8.25 uur starten we met de lessen.

Wat gebeurt er zoal in groep 8A?

  • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
  • We leren de kinderen de psalmen en andere Bijbelse liederen
  • Op vrijdag maken de kinderen een Bijbelse verwerking
  • De kinderen rekenen op een chromebook via “Snappet”
  • Ieder kind heeft een eigen set met ‘oortjes’
  • Dagelijks is er aandacht voor taal en spelling
  • Iedere week is er huiswerk en leren de kinderen om met een agenda te werken
  • Op vrijdagmiddag hebben de kinderen gym
  • In april maken de kinderen de AMN-eindtoets
  • In de laatste periode van het schooljaar bereiden de kinderen zich voor op het afscheid.

Leerkrachten

Juf Renate en juf Bianca zijn als leerkrachten verbonden aan groep 8.

Renate Bax

Leerkracht groep 8

Aanwezig: ma - di

r.bax@deamaliaschool.nl

Bianca Folmer

Leerkracht groep 8

Aanwezig: wo - do - vr

b.folmer@deamaliaschool.nl

Gijsje Kruissink

Intern begeleider groep 8

Aanwezig: ma of wo

g.kruissink@deamaliaschool.nl