Cognitieve ontwikkeling

De leerkrachten zien de kinderen dagelijks in de groep. Zij volgen de ontwikkeling van de op het gebied van lezen, taal, spelling en rekenen. Iedere leerkracht heeft vier keer per schooljaar overleg met één van onze Intern Begeleiders over de ontwikkeling van de kinderen.

Maakt u zich als ouder zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Blijf daar niet mee rondlopen. Neem contact op met de leerkracht. We vinden het belangrijk om hierin met ouders samen te werken. Een gesprek met de leerkracht kan daar goed bij helpen. Wat ziet u als ouder? Waar kunnen wij bij aansluiten? En hoe kunt u ons op school ondersteunen in de cognitieve ontwikkeling van uw kind? De leerkracht is te bereiken via Parro. Ook kunt u de leerkracht aanspreken bij het hek. Een telefoontje naar school kan natuurlijk ook altijd. We helpen u graag verder. We doen het samen in het belang van het kind.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Onze leerkrachten volgen ook de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen in hun groep. Hoe leert een kind omgaan met anderen? Hoe leert een kind omgaan met emoties? Het is belangrijk dat we ook hierin als leerkrachten en ouders samenwerken. Wat merkt u als uw kind thuis komt? Wat vertelt uw kind over school? Voelt uw kind zich veilig? Mocht u zich zorgen maken of zijn er onduidelijkheden? Neem daar ook gerust contact over op met de leerkracht van uw kind.

Opvoeden en opgroeien

Het kan ook zijn dat u een opvoedingsvraag heeft. Hier kunt u contact over opnemen met onze Intern Begeleiders. Zij denken graag met u mee of helpen u bij het vinden van externe hulp. Zij helpen u graag verder. De Intern Begeleiders zijn via Parro of de mail te bereiken. De contactgegevens van de IB-ers zijn te vinden op de groepspagina’s.

  • Intern Begeleider groep 1 t/m 4:  Wilma ter Haar
  • Intern Begeleider groep 5 t/m 8:  Janneke van Rijn

Centrum voor Jeugd en Gezin

Graag wijzen wij u op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG Barneveld geeft veel informatie voor thuis. Voor informatie over opvoeden, gedrag, omgaan met media, gezondheid en bijvoorbeeld veiligheid kunt u terecht op de website van het CJG.

Inloopspreekuren

Heeft u vragen over opgroeien, opvoeden en gezinsondersteuning? U bent welkom tijdens het gratis inloopspreekuur in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld, Wilhelminastraat 10 op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag van 9.00-12.00 uur. Iedereen met vragen over opvoeden en opgroeien kan daar terecht. Voor dit spreekuur is geen verwijzing van de gemeente of de huisarts nodig.