Op de Prinses Amaliaschool hebben wij een kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Zo zorgen wij voor een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar.

Aanmelden voor kinderopvang

 

Kinderdagverblijf

(LRK: 219367127 )

Ons kinderdagverblijf is geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30-18.00 uur. Wij hebben een babygroep (0-2 jaar) en een peutergroep (2-4 jaar).

Buitenschoolse opvang

(LRK:132221792 )

Onze buitenschoolse opvang is in de schoolweken van maandag t/m vrijdag geopend van 14.00 – 18.00 uur. In de schoolvakanties zijn wij geopend van 8.00 – 18.00 uur. Wij hebben twee á drie stamgroepen per dag. De stamgroep bestaat uit maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar.

Peuteropvang

(LRK: 219367127 )

Onze peuteropvang is geopend op alle morgens van maandag t/m vrijdag van 8.30 – 12.00 uur. Wij hebben één stamgroep per dagdeel. De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar.

Verdere informatie kunt u hier downloaden