Op de Prinses Amaliaschool hebben wij een kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Zo zorgen wij voor een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar.

Aanmelden voor kinderopvang

Kinderdagverblijf

Ons kinderdagverblijf is geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30-18.00 uur. Wij hebben twee stamgroepen: een babygroep (0-2 jaar) en een peutergroep (2-4 jaar).

Peuteropvang

Onze peuteropvang is geopend op alle morgens van maandag t/m vrijdag van 8.25 – 12.25 uur. Wij hebben één stamgroep per dagdeel. De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 4 jaar.

Op deze locatie kunt u met uw peuter terecht voor VVE. VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Wij hebben een speciaal programma om kinderen te begeleiden waarbij de taalontwikkeling is vertraagd.

Buitenschoolse opvang

Onze buitenschoolse opvang is in de schoolweken van maandag t/m vrijdag geopend van 14.00 – 18.00 uur. In de schoolvakanties zijn wij geopend van 8.00 – 18.00 uur. Wij hebben maximaal twee stamgroepen per dag. De stamgroep bestaat uit maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar.

Documenten downloaden

Al onze beleidsplannen, protocollen en GGD inspectierapporten hebben we voor u bij elkaar gezet. Klik op de onderstaande link, ga naar het mapje ‘Kinderopvang’ en u vindt daar alle documenten.

Verdere informatie kunt u hier downloaden

 

Samenwerken met ouders

Uw kind is kostbaar. En dus snappen we dat het spannend kan zijn om een deel van de opvoeding uit handen te geven. Daarom werken we graag nauw samen met u als ouder. U kent uw kind namelijk als geen ander. Uitgangspunt is altijd een vertrouwensband waarin u als ouder meepraat, meedenkt en meebeslist over de ontwikkeling van uw kind.

Wij hebben een oudercommissie. Onze oudercommissie heeft adviesrecht op een aantal thema's ten aanzien van het beleid van de peuteropvang. U kunt deze commissie bereiken via oc@kindcentradedrieslag.nl