UITGELICHT

Nieuwsflits 10

wo 28 maart - www.deamaliaschool.nl/media/bestanden/Nieuwsflits10-2017-2018-ws.pdf ...

Lees meer »

Nieuwsflits 9

do 22 maart - www.deamaliaschool.nl/media/bestanden/Nieuwsflits9-2017-2018.pdf ...

Lees meer »

Nieuwsbrief 8

vr 9 februari - www.deamaliaschool.nl/media/bestanden/Nieuwsflits8-2017-2018-ws.pdf ...

Lees meer »

MEDEDELINGEN

Mailadressen en website

Sinds de zomervakantie zijn onze mailadressen en het adres van onze website veranderd. U kunt ons nu vinden via www.deamaliaschool.nl. Onze mailadressen eindigen nu op @deamaliaschool.nl. Wilt u naar onze school mailen? Stuur dan een berichtje naar ons aangepaste mailadres. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op deze website. 

 

Station Zuid

In de ouderbrief van Station Zuid kunt u meer lezen over onze methode voor technisch lezen. Ook kunt u lezen hoe u thuis actief mee kunt doen met het leren lezen van uw kind. 
 

Gouden regels

Om het op onze school goed te hebben met elkaar hebben we zeven gouden regels. Iedere maand staat er een regel centraal. Via de Nieuwsflits hoort u welke regel er centraal staat. 
 

Facebook

U kunt onze school ook volgen via Facebook

 

Plattegrond 

De lokaalverdeling voor dit schooljaar is op deze plattegrond te vinden. 

 

 


 

 

 

Missie van onze school

We zijn een open hervormde basisschool voor leerlingen, waarvan de ouders zich conformeren aan de grondslag en instemmen met de schoolregels, ook ten aanzien van de identiteit.
Gelet op het beleid met betrekking tot passend onderwijs zal het zorgprofiel i.o worden gehanteerd bij de aanname van kinderen.

Onze missie is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, binnen een gezond pedagogisch klimaat, vanuit het geloof in God, zoals verwoord in de Bijbel en de daarop gegronde Formulieren van Enigheid.

Onze doelen zijn:
1. De Amaliaschool wil kinderen opvoeden tot zelfstandige persoonlijkheden in dienst van God en de naaste. We doen dit vanuit het besef dat ieder kind een zondige aard heeft en de genade van God en vergeving nodig heeft.
2. De Amaliaschool streeft naar optimale zorg voor de leerlingen, zowel de zwakkeren als de hoogbegaafden. We doen dit vanuit het besef dat elk kind uniek is door de gaven die het van God ontvangen heeft.
3. De Amaliaschool wil een veilige leeromgeving bieden, waarbinnen we de kinderen leren verantwoordelijkheid voor het eigen handelen te dragen, in relatie tot de naaste.
4. De Amaliaschool hecht veel waarde aan de professionaliteit van het personeel en wil dat ook blijvend ontwikkelen. Daarbij willen we rekening houden met de gaven en wensen van ieder personeelslid in relatie tot de schoolontwikkeling.
 

U bevindt zich hier: Onze school » Missie

CONTACT

Nederwoudseweg 23, 3772 TD Barneveld
Tel: 0342 424683, E-mail

Prinses Amaliaschool is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl