UITGELICHT

Continurooster

do 5 september -  Met ingang van dit schooljaar werken we op de Prinses Amaliaschool met een continuro...

Lees meer »

Nieuwsflits 13, juli 2019

do 4 juli -  Nieuwsflits 13...

Lees meer »

Nieuwsflits 12, juni 2019

wo 12 juni -  Nieuwsflits 12...

Lees meer »

MEDEDELINGEN

Gouden regels

Om het op onze school goed te hebben met elkaar hebben we zeven gouden regels. Iedere maand staat er een regel centraal. Via de Nieuwsflits hoort u welke regel er centraal staat. 
 

Facebook

U kunt onze school ook volgen via Facebook

 

 

 


 

 

 

Medezeggenschapsraad

Informatie

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Zij adviseert het schoolbestuur over allerlei zaken die de school betreffen. Zo kijkt zij kritisch naar het voorgestelde personeelsbeleid, het formatieplan (financiële invulling), identiteit, lesmethodes, ARBO-regels, schoolveiligheid (denk aan het pestprotocol), buitenschoolse opvang, ……… kortom een breed terrein aan besluiten waarvoor de directie instemming van de MR moet vragen (voor zaken die de Stichting onderwerpen. De MR formuleert adviezen waarop de schoolleiding verplicht is te reageren, ook zijn er regelt is er de GMR zie hiervoor het stukje van de GMR). In de MR hebben zowel personeelsleden als ouders zitting. De MR is dus de gesprekspartner namens zowel de ouders als het personeel van het bestuur en de schoolleiding. Bij deze gesprekken staan de belangen van uw kind voorop. Deze kunnen het best gewaarborgd worden als het personeel over voldoende en de juiste faciliteiten beschikt.

De agenda’s van de MR (ongeveer 6 per jaar) worden in de school gepubliceerd, zodat iedereen kan lezen wat er wordt besproken. Als u zelf onderwerpen in een vergadering besproken zou willen zien, stellen wij het zeer op prijs dat u die bij ons meldt. Het zijn tenslotte uw kinderen waar het om gaat. (E-mail: mr@deamaliaschool.nl)

De verslagen van deze vergaderingen liggen op verzoek ter inzage in school. Tevens doet de MR verslag van haar activiteiten in de nieuwsbrieven. MR-leden verklaren schriftelijk de grondslag van de school te onderschrijven.
 

MR

 

Leden

Leden van de medezeggenschapsraad van de Prinses Amaliaschool:

Oudergeleding:

Carin Oltvoort (voorzitter)

Reka Kokenyessy (penningmeester)

Renate Bossenbroek (lid GMR)

Personeelsgeleding:

Heleen Plenter

Gerda Kruitbosch

Sabine Burgers (notulist)

 

Arja Vlasblom is lid van de GMR

Notulen:
De notulen van de laatste MR-vergadering liggen ter inzage bij de directeur.
 

 

 

U bevindt zich hier: Onze school » MR

CONTACT

Nederwoudseweg 23, 3772 TD Barneveld
Tel: 0342 424683, E-mail

Prinses Amaliaschool is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl