UITGELICHT

Continurooster

do 5 september -  Met ingang van dit schooljaar werken we op de Prinses Amaliaschool met een continuro...

Lees meer »

Nieuwsflits 13, juli 2019

do 4 juli -  Nieuwsflits 13...

Lees meer »

Nieuwsflits 12, juni 2019

wo 12 juni -  Nieuwsflits 12...

Lees meer »

MEDEDELINGEN

Gouden regels

Om het op onze school goed te hebben met elkaar hebben we zeven gouden regels. Iedere maand staat er een regel centraal. Via de Nieuwsflits hoort u welke regel er centraal staat. 
 

Facebook

U kunt onze school ook volgen via Facebook

 

 

 


 

 

 

 

Het is onze overtuiging dat op de Prinses Amaliaschool elk kind onvoorwaardelijk mag zijn wie het is. Elk kind heeft zijn eigen kenmerken en zijn eigen ontwikkelpunten. Er is een klimaat van veiligheid en acceptatie, waarin leerlingen en teamleden elkaar waarderen. In deze sfeer krijgen kinderen en teamleden de mogelijkheid hun kwaliteiten te ontplooien.

Iedereen heeft bijzondere kwaliteiten. Op de Prinses Amaliaschool mogen deze, binnen de mogelijkheden die er zijn, tot bloei komen. Dat betekent dat naast de cognitieve ontwikkeling aandacht is voor de creatieve, motorische en muzische vorming. Vooral het sociale aspect – mens zijn in deze wereld – is een belangrijk doel.

De christelijke identiteit motiveert ons: Elk kind met zijn/haar talenten is welkom. De contacten met de ouders zijn ook gericht op het kind in al zijn kwaliteiten.

De cognitieve ontwikkeling is daar een belangrijk onderdeel van, maar andere aspecten van de ontwikkeling zijn even belangrijk (welbevinden, sociale contacten, zelfredzaamheid e.d.).

U kunt hier ons protocol tegen pesten inzien en de zeven gouden regels van onze school lezen.

Schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk valt in de gemeente Barneveld onder de verantwoordelijkheid van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Als ouders, leerkracht of IB-er zich zorgen maken om een kind of denken dat een kind een steuntje in de rug kan gebruiken, dan kunnen zij een aanmelding doen bij de schoolmaatschappelijk werker van de school.

Het Schoolmaatschappelijk werk richt zich op de driehoek kind-ouder-school en beoogt om zo tijdig, licht, kort en dichtbij mogelijk te werken aan de vooraf opgestelde doelen.

Het eerste gesprek voert de schoolmaatschappelijk werker met ouder(s)/verzorger(s) thuis of op school. Dit is een verkennend gesprek. Samen met ouders, kind (en vaak ook leerkracht/IB-er) wordt bepaald welke doelen er worden opgesteld voor de geboden hulp. Vanuit deze verkenning wordt stapsgewijs toegewerkt naar het einddoel, de gewenste situatie. Voorbeelden van doelen waarmee wordt gewerkt kunnen zijn: het leren omgaan met emoties zoals verdriet of boosheid, het sluiten van vriendschappen en het omgaan met klasgenoten of het leren van vaardigheden rondom concentratie in de klas.

De hulpverlening is kosteloos en omvat ongeveer 5 begeleidingsmomenten. Indien nodig en in overleg met de betrokkenen, wordt dit verlengd of wordt er verwezen naar een andere vorm van hulpverlening.

 

 Schoolmaatschappelijk werk door Centrum Jeugd en Gezin Barneveld

Groter groeien; iedereen doet het! Een eigenwijze kleuter of misschien een kind dat niet achter de computer of tv vandaan te krijgen is. Opvoeden is leuk, maar soms heeft u vragen waar u even geen antwoord op weet. Vaak helpt het als je er met iemand over kunt praten. Dit kan bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld. Onze medewerkers denken met u mee, geven praktische tips en kijken welke oplossing het beste bij u past.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor ALLE opvoeders, kinderen, jongeren, gezinnen en professionals in de gemeente Barneveld. Als het nodig is, helpt het Centrum voor Jeugd en Gezin bij het vinden van mensen of instanties die u en uw kind(eren) verder kunnen helpen. Zonder dat u daarvoor een verwijzing nodig hebt van gemeente of huisarts.

Bent u die ouder of verzorger die het goed wil doen voor zijn kind(eren), maar soms ook vragen heeft of zich onzeker voelt? Dan kunt u bij het CJG terecht!
 

Hoe?

U kunt gebruik maken van de gratis inloopspreekuren in Barneveld, Voorthuizen en Kootwijkerbroek. Kom gerust ‘ns langs!

Barneveld:

Maandag / Dinsdag / Donderdag / Vrijdag – Bouwheerstraat 52 – 09:00-12:00

Voorthuizen:

Woensdag – Perron 16 (Smidsplein) – 08:30-09:30

Kootwijkerbroek:

Woensdag – ’t Zorgkruispunt (Schoonbeekhof 3-10) – 09:30-11:30


U kunt ons ook bellen om een afspraak te maken via 0342-414816 of uw vraag mailen naar info@cjgbarneveld.nl.
 

Op de website kunt u veel informatie vinden over opvoeden en opgroeien. Bovendien vindt u daar een overzicht van al onze voorlichtings- en themabijeenkomsten, cursussen, trainingen en opvoedparty’s.

Contactgegevens:

Centrum voor Jeugd en Gezin

Bouwheerstraat 52

3772 AL Barneveld

0342-414816

info@cjgbarneveld.nl

 

Volg ons op Twitter (@CJGBarneveld) of Facebook www.facebook.com/cjg0342

 

U bevindt zich hier: Onze school » Sociaal-emotioneel

CONTACT

Nederwoudseweg 23, 3772 TD Barneveld
Tel: 0342 424683, E-mail

Prinses Amaliaschool is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl