Oudergeleding MR

Graag stelt de oudergeleding van de MR zich aan u voor:

Réka Kokenyessy (middelste op de foto)

Ik ben Réka Kokenyessy, moeder van  Aron en Timon de Groot (groep 5). Na de afronding van mijn studie Bedrijfskunde in Hongarije en deels op de Erasmus Universiteit in Rotterdam, ben ik verhuisd naar Nederland.
Daarna heb ik de HBO Financiën Lokale Overheid afgerond en ik werk als financieel consulent bij de Gemeente Nijkerk.

Wat het MR-werk betreft, vind ik belangrijk dat de MR actief meedenkt met de school over belangrijke beslissingen en hierin wil ik graag mijn bijdrage leveren.

Örjan Sikken (rechts op de foto)

Ik ben Örjan Sikken 45 jaar en getrouwd met Annemarie en woonachtig op Veller. Wij zijn al enige jaren verbonden met de Amaliaschool, al onze kinderen ( Bas, Vera, Stijn en Pepijn) hebben op de Amaliaschool gezeten of zitten er nog op. Onze oudste drie hebben de school inmiddels verlaten en onze jongste, Pepijn, zit inmiddels in groep 5. De reden dat ik in de MR deel heb genomen is omdat ik op deze manier een actieve bijdrage kan leveren aan het welzijn van de school en onze kinderen.

Roos-Anne de Jong (links op de foto)

Mijn naam is Roos-Anne de Jong, moeder van Febe (Gr. 3), Loïs (Gr. 1) en Esther. Namens de ouders van Bs Ariane mag ik zitting nemen in de MR en namens de Amalia en de Ariane ook in de GMR. Ik vind het erg leuk om op deze manier betrokken te mogen zijn bij het reilen en zeilen van onze school. Ook stichting breed vind ik het fijn om inzicht en inspraak te hebben in de besluitvorming. Een deel is nu nog nieuw voor mij, maar zo leer ik een heleboel en ik zie dan ook met veel enthousiasme de komende jaren tegemoet!”

Hanneke Scholtus-van de Pol (ontbreekt op de foto)

Ik ben Hanneke Scholtus-van de Pol getrouwd met René Scholtus en onze zoon (Quinten) zit op de Amaliaschool in groep 2. Ik wil graag meedenken over het beleid en de overige zaken van de school.

Wilt u meer weten over wat de MR en de GMR doen?

Op de pagina over de MR en de GMR is hierover meer te lezen.