Schooltijden

De deuren van de school gaan om 8.20 uur open. Om 8.30 uur starten we met de lessen. Ouders kunnen om 8.20 uur even binnenlopen voor een korte mededeling. De leerkrachten zijn vanaf 8.20 uur in de klas aanwezig om de kinderen welkom te heten.

De schooldag wordt opgedeeld in verschillende lesblokken en afgewisseld worden met een lunchpauze en tijd om buiten te spelen.

Groep:1 t/m 45 t/m 8
Maandag8.30 - 14.15 uur8.30 - 14.15 uur
Dinsdag8.30 - 14.15 uur8.30 - 14.15 uur
Woensdag8.30 - 12.30 uur8.30 - 12.30 uur
Donderdag8.30 - 14.15 uur8.30 - 14.15 uur
Vrijdag8.30 - 12.30 uur8.30 - 14.15 uur

Bij de start van het schooljaar ontvangen ouders het protocol continurooster. Hierin staan de belangrijkste afspraken vermeld over de gang van zaken rondom het continurooster.

Protocol continurooster