Themaweek LEF!

Van 20 tot en met 24 januari hebben we op onze school de jaarlijkse themaweek. Het thema van dit jaar is: Lef! Het draait in de themaweek om de Bijbelse persoon Petrus. We kennen Petrus als vriend van de Here Jezus, maar lukt het Petrus om dat ook altijd te zijn?

Op school, thuis en in de kerk willen we ons verdiepen in dit thema. Dat doen we aan de hand van de volgende verhalen:

  • Petrus volgt Jezus (Mattheüs 4: 18-22)
  • Petrus vertrouwt Jezus (Mattheüs 14: 22-36)
  • Petrus verliest Jezus (Mattheüs 26:69-75)

Voorafgaand aan deze week krijgen alle gezinnen een themaboekje mee om dagelijks thuis te gebruiken in de themaweek.

Op zondag 26 januari sluiten we samen als kinderen, ouders en leerkrachten de themaweek af. Iedereen is om 11.00 uur welkom in de Goede Herderkerk. De kinderen mogen bij hun eigen ouders zitten.

We kijken uit naar een gezegende themaweek.