Protocol aanpassingen Corona

Algemeen
We hanteren in onze school de algemene richtlijnen van het RIVM voor het basisonderwijs.

 

 • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
 • Tussen personeelsleden en leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor werkzaamheden noodzakelijk is.
 • De leerkrachten zorgen ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
 • Na schooltijd gaan de kinderen direct naar huis of naar de BSO. 

Daarnaast belangrijk: 

 • Een goede melding en monitoring van besmettingen; 
 • Het strikt toepassen van triage wanneer ouders en andere volwassenen de school binnentreden. 
 • Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.
  • Er worden geen handen geschud.
  • Hoesten/niezen in de elleboog.
  • Niet aan je gezicht zitten.

   Scholen melden zich bij de GGD wanneer sprake is van drie of meer leerlingen met ziekteverschijnselen per groep.

Thuisblijfregels
Leerlingen mogen niet naar school komen als ze klachten hebben. U kunt daarvoor gebruikmaken van de onderstaande beslisboom.

Beslisboom groep 1 t/m 8

Hygiënemaatregelen
De hygiënemaatregelen voor onze school zijn vastgelegd in een leidraad. Leerkrachten bespreken de maatregelen regelmatig met de kinderen. 

Hoofdluis
We vragen u om thuis regelmatig op hoofdluis te controleren. Op school zijn voorlopig nog geen controles. 

Looproutes
Op de trap zijn looproutes aangebracht. Alle kinderen lopen achter elkaar aan op de trap naar boven, tenzij anders aangegeven. Er wordt nooit ingehaald op de trap. 

Contact ouders met school
Contact met de leerkrachten verloopt via Parro, mail of telefoon. Ook staat er regelmatig iemand van de schoolleiding bij het hek. 

Oudergesprekken kunnen in de school plaatsvinden met het strikt toepassen van triage en de 1,5 m afstand. Activiteiten met meerdere ouders in de school zijn voorlopig nog niet mogelijk.

Halen/brengen
Het is belangrijk dat ouders onderling 1,5 m afstand houden. Er komt bij voorkeur één ouder per gezin om te halen en te brengen. Fijn als u na het brengen van uw kind zo spoedig mogelijk de parkeerplaats weer verlaat. Kom op tijd, dan is het nog minder druk. De andere twee scholen beginnen iets later. 

Groep 1 en 2: 

 • De leerkrachten staan vanaf 8.15 uur buiten op een vaste plek, dichtbij het hek. Leerkracht gaat met de eigen groep naar binnen als iedereen er is of uiterlijk om 8.23 uur. 
 • De kinderen worden om 14.15 uur weer naar het hek gebracht. 

Groep 3 t/m 8 

 • Kinderen lopen zelfstandig naar binnen tussen 8.15 en 8.25 uur door hun eigen ingang. 
 • Er wordt voor schooltijd niet op het schoolplein gespeeld. 
 • Kinderen lopen via de looproute naar binnen en lopen aan de rechterkant van de trap naar hun lokaal. 
 • Aan het eind van de lesdag worden leerlingen groepsgewijs naar buiten gebracht. 

Medewerkers van de BSO staan op de vaste plek op het schoolplein.

Gymlessen
Gymlessen mogen weer gegeven worden in de gymzaal. De gemeente Barneveld heeft hier toestemming voor gegeven. 

Trakteren
Er mag getrakteerd worden. Graag (zelf) verpakte traktaties meegeven. 

Ventilatie
Vlak voor en in de zomervakantie is ons ventilatiesysteem gecontroleerd. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er iets niet in orde is met de ventilatie. In iedere groep is een CO2 meter aanwezig. We houden dit nauwlettend in de gaten.