Vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022

Hoe hoog is de ouderbijdrage?

In oktober ontvangt u via Parro een bericht van Schoolkassa. We vragen u dan om de ouderbijdrage van €20,- per kind te betalen. Mocht u gespreid willen betalen, dan is dat mogelijk. Is het gezien uw financiële situatie niet mogelijk om €20,- per kind te betalen, dan zijn er wellicht mogelijkheden voor een regeling met de gemeente. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met juf Geertje om te kijken welke mogelijkheden school voor uw gezin heeft.

Wat gebeurt er met de ouderbijdrage?

Van de ouderbijdrage betalen we die activiteiten en materialen die niet door de overheid worden vergoed. U moet dan denken aan het cadeautje met Sinterklaas, het boek met Kerst, de traktatie op Koningsdag, de activiteiten  rondom de Kinderboekenweek, de afscheidsavond van groep 8 en verschillende workshops en gastlessen.

Het is een vrijwillige bijdrage waarvan het fijn is als u die wilt betalen

Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, zouden we het op prijs stellen als u de bijdrage wilt betalen. Kinderen zullen nooit buitengesloten worden en altijd een boek of cadeautje krijgen, ook als de ouder niet betaalt. Het is fijn als iedereen wil bijdragen, zodat we samen voor alle kinderen deze activiteiten kunnen organiseren.