We sparen voor hulp aan Beiroet!

Beiroet in Puin

Deze hele maand september gaat het zendingsgeld naar de noodhulp van Red een Kind in Beiroet. 

Meer dan 200 doden, ruim 6.000 gewonden en zeker 300.000 mensen dakloos. Dat zijn de gevolgen van de explosie in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Libanon. De stad ligt in puin.

Samen met de andere organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster is de organisatie Red een kind ter plekke en zijn ze direct in actie gekomen.

 Beiroet heeft snelle en effectieve noodhulp nodig, speciaal voor de allerarmsten en de meest kwetsbaren: vluchtelingen, migranten, de armste Libanezen en kinderen. We zijn inmiddels begonnen met het zorgen voor voedsel, de reparatie van huizen en psychosociale hulp aan vrouwen en kinderen.

 Helpt u mee deze hulp mogelijk te maken? En wilt u bidden voor de vele, vele slachtoffers en de hulpverleners?