Wijziging eerste rapport

 

Twee keer per schooljaar krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Dat was tot vorig schooljaar in november en aan het einde van het schooljaar. Van verschillende kanten hoorden we reacties dat het rapport in november te vroeg kwam en de verdeling over het schooljaar niet evenredig was. Leerkrachten gaven aan dat er in november nog niet zoveel informatie is om tot een goed rapport te komen.

We verschuiven daarom het eerste rapport naar februari, dat is precies op de helft van het schooljaar. In de periode tot februari kunt u in het Ouderportaal volgen welke informatie er al beschikbaar is over de ontwikkeling van uw kind. 

Oudergesprekken

Door het verschuiven van het eerste rapport naar februari hebben we als team ook opnieuw nagedacht over de verschillende contactmomenten in het jaar. In dit overzicht is te lezen welke gesprekken er zijn. Ouders worden via de mail en Parro uitgenodigd om zich in te schrijven voor een gesprek. Wij vinden het belangrijk en goed om alle ouders bij het eerste en derde gesprek te spreken. Bij het tweede en vierde gesprek zijn ouders vrij om zich in te schrijven. 

 1. Het startgesprek
  • In de derde en vierde week van het schooljaar
  • Goede samenwerking tussen ouders en school staat centraal. Ouders vertellen de leerkracht wat er nodig is voor het kind om zich goed te ontwikkelen
  • We spreken graag alle ouders in deze gespreksronde.
 2. Het voortgangsgesprek
  • Eind november
  • Voortgang en (sociale) ontwikkeling wordt besproken, toetsen uit het Ouderportaal. Daarnaast is er ruimte voor ouders om vragen te stellen.
  • Ouders zijn vrij om zich in te schrijven bij deze gespreksronde.
 3. Het rapportgesprek
  • Half februari
  • Voortgang en ontwikkeling aan de hand van het rapport en de midden-toetsen van CITO. Ligt de ontwikkeling op koers?
  • We spreken graag alle ouders in deze gespreksronde.
 4. De afronding
  • Voorlaatste schoolweek
  • Voortgang en ontwikkeling aan de hand van het rapport en de eind-toetsen van CITO. Terugblik op het afgelopen en aandachtspunten voor de overgang naar de nieuwe groep.
  • Ouders zijn vrij om zich in te schrijven bij deze gespreksronde.

Wilt u meer lezen over oudercontacten? Dat kan hier. Een goed contact tussen ouders en school is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van ieder kind.